וגם היא נכדתי תהיה בעזרת ה׳ כמו אמה, סבתה שלה, וסבתה רבה שלה וכן הלאה!

בס״ד

כ״ט תשרי, ערב ראש חודש, יום כיפור קטן