top of page

שיעוריו של הרב אלי לפני החגים נמשכו שעות על גבי שעות בהן הוא בנה רבדים על גבי רבדים של משמעויות עמוקות ועמוקות יותר של כל חג וחג 

 

מי ששרד את כל השיעור הארוך הרגיש שעבר גיבוש לסיירת מובחרת.

bottom of page