עבר שבוע מאז שהתארסנו והתקרבנו עוד צעד לקראת היום הגדול והנורא פתאום הרגשתי עצמי מלאה הערכה והודיה