ממש התעצבנו, זה גם מעליב. הדוד עצמו לא היה, אם הוא היה לא הייתי עושה את זה

עשיתי פעם תרגיל זה לא הצליח

הייתי אצל הקרובים שלי בקיבוץ, מקום שגדלתי, והתחיל איזה ויכוח סוער ורגיל בענייני ארץ ישראל והתקופה. כל אחד כבר הכיר את הטקסט, לא היה צריך להתאמן. זה נמאס כבר. כמה פעמים אפשר לחזור על אותו דבר.