מי היה יהושוע בן נון?

פעם התלוויתי לרב טאו לאירוע סיום של ספר יהושע בתלמוד תורה אחד, לילדי כתה ב׳. אני התרשמתי מאוד מידיעת החומר שהפגינו התלמידים וגם מאירוע הסיום עצמו, אך כאשר יצאנו משם ראיתי על פניו של הרב טאו שאין הוא מרוצה כלל ועיקר, ולהיפך – ניכר היה שהוא נסער מאוד.


כאשר שאלתי אותו לפשר הדבר, אמר לי "זהו מיליטריזם, זו לא קדושת ישראל אלא מיליטריזם". לא הבנתי כלל את כוונתו ושאלתי: "מה פירוש, אלו הן מלחמות הקודש של יהושע בן נון, של צבאות ישראל זו אלימות גרידא? הרי זו קדושה עליונה!".