אצילותם של המלאכים, אלה שהאירו את רחובות העיר לאור פניהם האצילים, בשמחת אמונתם.

הרב אליעזר ולדמן

ראש ישיבת ניר קריית ארבע"ויקרא אל משה וידבר אליו ה 'לאמר ...." ויקרא "- רבנו ז"ל אומרים: כל האמרות וכל המצוות וכל המצוות קדמו קריאת חיבה, הלשון על מלאכי השרת שנאמר "וקראו זה לזה ואמרו קדוש קדוש" (ישעיה ו ', ג').


אלוהים קורא בשפת החיבה. אפילו קריאה כזו של "אדם שיקריב לך קרבן לאלוהים" היא שפת חיבה, שפה של מלאכי השרת, חיבה נוראה.


והנה הם שוכבים לפנינו המלאכים האלה, המלאכים האלה נקראים בשפת החיבה. אנו זוכרים את המלאכים הגבוהים יותר של פרשת "ויצה", מאותו סולם שעליו עולים ויורדים מלאכי השם וכאן שוב, שוב פקיד אלוהי בפרשת "פקודי", בעל חיבה.