• צבי

ליל הסדר המיוחד של אבא, עד שלוש בבוקר וכולם מרותקים ופעילים