• .

חילופי מכתבים בין אלי לרבו, הרב עודד וולנסקי

חילופי מכתבים בין אלי לרבו, הרב עודד וולנסקי. המכתבים אישיים והם מתפרסמים כאן כדי ללמוד ולהכיר את העמל העצום של הרב אלי עד שהגיע לאן שהגיע. (דברים אישיים מידי לא הועלו)


ב״ה

חשון, תשל״ט

לכבוד רבי ומורי ידידי ואהוב נפשי עודד שליט״א,

זה זמן רב אני חפץ לדבר אתך, לספר לך את אשר בלבי ונפשי וקמו מניעות תדיר – מניעות חיצוניות ומניעות פנימיות עכבוני. ובאמת איך אספר ואיך אדבר ולבי הומה בהמון רב של רעיונות – המוני רגשות ומחשבות סותרות ומתנגשות.