top of page

הרב אלי ודינה מסייעים למזווג הזיווגים

זכינו שהרב אלי שידך בינינו. אני גם למדתי עם הרבנית דינה לפני החתונה.


הרבנית דינה הייתה אישה מלאה רכות, נעימות, אהבה.

דיברה איתי כמו לחברה, סיפרה על עצמה בפתיחות, סיפרה על פדיחות, הייתה כל כך אנושית. היה להם חוש הומור משותף.


ר' אלי לימד אותי במדרשת הרובע, הוא לימד עם מתיקות וקשר לכל מילה שאומר.

גובה של השקפת עולם, יחד עם המון סיפורים מהחיים.


ר׳ אלי הגיע לחתונה שלנו למרות שהיה לו חום. הוא היה עד ותוך כדי , עשה המון בדיחות.


בחופה, כשנעם הוציא את הטבעת, ר' אלי אמר, 'אני לא בטוח שזה שווה פרוטה" בחיוך...הוא בא אליי באמצע החתונה ושאל אותי בצחוק על נעם.."זה מה שרצית"?!


אצלם בבית,כל סעודה שלישית למדו שמירת הלשון. גם אנחנו אימצנו את המנהג.


סעודת פורים בבית של ר' אלי ודינה הייתה חוויה מיוחדת החדשה לנעם, פתאום להתייחס לפורים כחג גבוה.

היום גם אנחנו עושים בביתנו סעודת פורים עם בחורים, נעם אומר ש"פורים זה מר' אלי" .


פגשנו אצלם בריאות של חיים, יחד עם גובה רוחני ופתיחות מחשבתית.


ר׳ אלי ודינה חסרים לנו מאוד.

קראנו לבננו נתנאל על שם ר' אלי- אלנתן.

אמונה כץComments


bottom of page