top of page

האוירה המשפחתית שנשמרה גם כשהבית היה מלא בבחורי ישיבה, ואורחים רבים.

הייתי חברתה הטובה של נעמה (טאוב) אזר. דרכה הכרתי את אלי ודינה הורביץ, שמעתי הרבה סיפורים עליהם מנעמה ואז התארחתי אצלם יחד עם נעמה ביום הכיפורים ופעם בסוכה עם דברי התורה המתוקים.


האוירה המשפחתית שנשמרה גם כשהבית היה מלא בבחורי ישיבה, ואורחים רבים.


תפס אותי במיוחד הקשר הטוב והקרוב של הורייך עם הילדים שלהם והחברים של הילדים, גם אני קיבלתי התייחסות אישית, התעניינות, מבט מאיר ומזמין.

יעל מאן
Comments


bottom of page