האוירה המשפחתית שנשמרה גם כשהבית היה מלא בבחורי ישיבה, ואורחים רבים.