״אני איבדתי חבר, אתה איבדת רב, אבל עם ישראל, כמו כל החברים האלה מתל אביב, איבדו מושיע...