• צבי

אמרת לי לא להגיד את זה לדינה כי היא בטח תתעצב לשמוע שנפל העץ

הרב מישאל רובין

ר"מ בישיבת שבי חברון