top of page
טיולים בעולם
ההפלגה לקריביים
01:12:43
הטיול של צבי וטליה לצפון איטליה
44:03
הטיול לאמריקה 2016
52:41
אילת קיץ 2021
16:31
הטיסה לאיטליה 2019
10:39
טיול לדנמרק יוני 2018
17:57
קוסטה ריקה וארה״ב   סתיו 2021 תשפ״ב
44:42
אמריקה טיסה 2017 תשע״ח
24:56
סלובקיה 2019
09:53
רומניה קיץ 2015 תשע״ה
05:39
צבי טס לאמריקה יוני 2018
16:11
הטיסה של צבי למערב ארה״ב 2020
38:44
bottom of page