חילופי מכתבים בין אלי לדינה כשאלי עלה לגרעין קשת ברמת הגולן לבדו ודינה ילדה את בת-שבע קשת בתם הבכורה