שאלתי את רבי והוא ענה לי שיש עניין של כיבוד אב ואם כאן. זה יהרוס אותם אם הייתי אומרת להם שאני חוזרת