שאלתי אותו: ״מה קרה שאתה מוכרח ללכת למערת המכפלה?״

תקופות ההיכרות שלי עם הרב אלי ועם דינה היו ארוכות. נפגשנו בכל מיני צמתים, במרכז הרב, (שם עדיין לא היינו כל כך קרובים, הרב אלי מבוגר ממני), אבל נפגשנו בייחוד כשעברנו לקריית ארבע, התפללנו יחד באותו בית הכנסת קרוב לשתיים עשרה שנה והיינו בקרבה גדולה עם משפחת הורביץ.


לא הרבה הכירו איך הרב אלי היה מתפלל

מקום התפילה שלו תמיד היה על ידי. בבית כנסת הישן, ישבנו ממש באותו ספסל ובבית כנסת המורחב יותר, הרב אלי ישב מאחורי. הרגשתי שאני הייתי צריך תמיד את החיזוק של התפילה של הרב אלי מאחורנית, זה היה מחזק אותי.