top of page

שאלה בהלכות צניעות

הרב אלי חיטט את רגליו בפרטי הלכה. כל אורך חייו היה מונהג על ידי ההלכות ופרטיהן.


הרב אלי שאל אותי פעם, אתם לא חייבים לדעת, השאלה שלו וההתלבטות ההלכתית שלו היתה, האם מה שכתוב בהלכה שאדם צריך להיות צנוע בכל מקום, האם גם בחדר האמבטיה האדם צריך להיות צנוע, או לא?


זאת היתה השאלה שהטרידה את מוחו והוא שאל הרבה בירושלים את השאלה הזאתי. הוא בא אלי ואמרתי לו שיש איזה מקור לעניין הזה.


הנושא הזה הטריד אותו. הוא אמר לי: ״הייתי אצל הרב הזה והלכתי לשאול את הרב הזה והלכתי לשאול את הרב הזה והלכתי לשאול את הרב הזה בשאלה הזאתי״.


זאת אומרת, כל אורך חייו היה מונהג על ידי ההלכות ופרטי פרטי ההלכות הללו. ושוב פעם, כאן, אנו מוצאים את האמונה שלו והרגש הגדול שלו, בשילוב עם השכל וחיי עולם ושעה. את התפילה והתורה שהם מחוברים כאחד.


הרב יהודה עמיחי

44 צפיות

Comments


bottom of page