top of page

רק המורה דינה הצליחה לזהות את מה שהיה חבוי עמוק עמוק בנשמה

הלב מוצף ברגש עצום וגדול. כל כך הרבה זכרונות מהמורה הדגולה בחיי . זכיתי שתלווה אותי את 3 שנים!!!! מגדלאור בלתי נתפס וממרום שנותיי מתחילה להבין קצת מהגודל הזה...


הייתי ילדה מתבגרת בכל מובן המילה עם הרבה עזות. רק המורה דינה הצליחה לזהות את מה שהיה חבוי עמוק עמוק בנשמה.

וכשההנהלה רצתה לשלוח אותי הביתה (במילים עדינות ..), המורה דינה התנצלה כל כך ולא הבינה למה צריך את זה....


היה לה האומץ לומר אמת מבלי להתחנחן לאף אחד, כמובן, עם רגישות מדהימה.


ואז היא אמרה לי את המשפט הבא: "יפעת, אני רואה את הנשמה העמוקה שלך מבפנים" ובמילים אחרות אני לא מתפעלת מה נשים החיצוניים שלך.


היא לא נתנה מקום למיותר, היא לא התפעלה מההתנהגות המתבגרת הזו שבסך הכל ביטאה ואמרה: "תראו אותי"


יש בי כאב עצום שלא זכתה לראות מעט מהתהליכים הפנימיים שלי שיצאו לאור.


היום כמחנכת באולפנא איי שם בדרום הרחוק, זוכה להעביר לתלמידותיי מעט מהטוב הזה: עין טובה, אמת, חיוך פשוט ומשמעותי וגם לפעמים קריצה בצד.

יהי זכרה ברוך!

יפעת סיבוני שם טוב


Comments


bottom of page