רק המורה דינה הצליחה לזהות את מה שהיה חבוי עמוק עמוק בנשמה