עם החיוך הענק הזה הוא מסתכל על דינה ואומר לה ״אם את רוצה להרוג אותי, יש שיטות אחרות, לא עם נעצים״