• צבי

עכשיו עכשיו מביאים לי את התינוק שלנו, הבן שלנו. איך אני מתרגשת!! איך אני מתגעגעת להניק אותו כבר!!