top of page

חילופי מכתבים בין דינה לאלי בעת שאלי הקדים את חזרתו מביקור באמריקה אצל הוריה של דינה בתשל״ט

המשפחה הצעירה נסעה באביב תשל״ט, 1979, לביקור של כחודש אצל הוריה של דינה באמריקה עם 2 ילדיהם (בת-שבע בת 5 וצבי בן שנתיים וחצי). אלי שהיה גם בביקור, חזר מוקדם יותר לישראל, ללמוד וללמד תורה. הגעגועים גרמו להם, בעיקר לאלי, לכתוב מכתבים תכופים אחד לשני. מהמכתבים ניתן ללמוד הרבה על אהבתם העצומה אחד אל השני, הלך רוחם הנפשי והרוחני, על משפחתם וחבריהם ועל התקופה בארץ.


מצגת תמונות מהטיול באמריקה - ניתן לדפדף לצדדים