סטנלי וולף, מתחכה אחר חייהם של אחותו דבי (דינה)ובעלה הרב אלי הורביץ והמשמעות של חייהם ומותם על חיינו