מרשם האושר: את עצמך תתקן תמידית ועל השני תסתכל בעין יפה.