מכתב של דינה לתלמידותיה שיצאו למסע בפולין

מכתב אישי ממני, החושבת עליכם תדיר, לקראת שבת פרשת ״וישב״ בארץ ניכר.


קשה לי לתאר לעצמי מה עובר עליכם שם ואינני בקיעה בלו״ז שלכם, אבל בעין שכלי אני מדמיינת את דמותכם צועדים על רקע ה