top of page

מה מתפלל השם עכשיו, כשאנו מתפללים על הגשם?

כאשר היה בני בן שנתיים וחצי לערך, יצאתי אִתו ועם בתי אל החצר, לברך על הגשם שירד בחוץ בעוצמה רבה. התפתח שם דיון מעמיק בין הילדים:


בתי שאלה: ״מה מתפלל השם עכשיו, כשאנו מתפללים על הגשם?״.

הבן שלי, ברצינות רבה ובכובד ראש, הסביר לה ש ״להשם אין פֶּה!״.

והדיון המשיך: ״מה, אתה רוצה לומר לי, שלהשם אין פרצוף!?״

והבן שלי ענה לה: ״לא, יש לו רק יד ובטן״.

״ולמה הוא צריך יד ובטן?״ שואלת היא,

והתשובה – ״הוא צריך יד כדי לפתוח את המים״.

״ולמה הוא צריך בטן?״

והקטן בשלו – ״מה זאת אומרת, לאיפה תהיה מחוברת היד שלו?״.


מתוך ״תורה ומדע״

הרב אלי הורביץ
Comentarios


bottom of page