לפני רגע הייתי כל כך רחוק ובודד ופתאום הרגשתי אתכם.אני רוצה רק לברך אתכם שתהיו אתם, זה הכל וזה מספיק