להתגבר על החולשות גם למען הדוגמא האישיתהייתי מאלו שמתקשות לקום בבוקר ותמיד תמיד מפספסת את השעתיים שלוש הראשונות.

דינה הרכה והמכילה התקשתה לנזוף בי ולהעמיד אותי על מקומי.


מה גם שהיא שיתפה אותי בעובדה שגם היא עצמה הייתה מתאמצת לא פעם להגיע בזמן בבוקר