להתבונן מחדש על הפרשה בעונג שבת בצהריים אצל הרב אלי

בשבת בצהריים, העונג שבת שלנו היה אצל הרב אלי בקרית ארבע. היינו חבורה של 20-30. היינו הולכים כל הדרך ממערת המכפלה עד לקרייה כדי לשבת בבית של הרב אלי ולשמוע פשוט תובנות חדשות על הפרשה.


שמענו דברים מדהימים. זה לא היה דברי תורה, זו היתה המהות של הפרשה. אתה לומד איך להתבונן על הדברים מחדש. יותר מאשר דברי תורה זה הכלי בעולמה של תורה של התבוננות מעמיקה שהרב אלי נטע בנו, וזה דווקא בא אחרי כל הארוחות שבת וכל הקריאות תורה עם כל הפרטים... ופתאום אתה קורא את הפרשה מחדש איתו. אתה מבין שיש פה עומק מדהים וצולל לתוכו, זה דבר חדש.