כשהרב אלי ודינה התגרו במרכז הקליטה במבשרת ואלי למד בכולל ״מרץ״

את הרב אלי ודינה הכרנו במבשרת, שם התגוררנו מטעם הכולל "מרץ"

הכולל מצא פתרון דיור לחלק מהתלמידים בהסכם עם הסוכנות כאשר מרכז הקליטה היה יחסית ריק מחוסר עליה והתחייבנו לעזור לעולים הנשארים במרכז.