• .

"טוב טוב די אני מדברת יותר מידי, עכשיו רוצי לתינוקות שלך"

אני חבה לדינה חוב גדול ועצום כי היא השאירה לי הרבה דברים שאני לוקחת לחיים שלי, ועוצרת וחושבת, מה דינה היתה אומרת אם היא היתה עכשיו במצב כזה, וזה הרבה פעמים עזר לי.


לקחתי