חנה נוביק מספרת את קורות חייו של הרב אלנתן הורביץ הי״ד