top of page

זרוק עם שיער ארוך, שלא לומד, ולהוריו, שהיו אנשים של תורה, היה הרבה עוגמת נפש מהתנהגותו

אנו כמחותנים של הרב אלי ודינה הורביץ, יש לנו אהבה מיוחדת לאלי ודינה על שזכינו להיות הולכים ומתקשרים אליהם בעבותות אהבה והערצה לבתם, בת שבע, כלתינו שתחי׳ דרך הבית הנפלא שהיא הקימה עם בננו הבכור יהודה.


היינו נוהגים לספר להורים מתקשים, על חבר שלנו שהיה תקופה ארוכה בשנים זרוק עם שיער ארוך, שלא לומד, ולהוריו, שהיו אנשים של תורה, היה הרבה עוגמת נפש מהתנהגותו, אך למרות זאת אימו היתה קמה בכל לילה כשחזר מאיזה מסיבה מאוחר מאוד בלילה, והייתה מוזגת לו כוס תה ומציע לו את המיטה.


וכל זה גרם שאחרי שעשה את כל הסיבוב ופרק את כל הנוגדנים, הוא חזר הביתה והקים בית שהוא המשך נפלא לבית של הוריו שלו.


זה היה אלי

ורדינה סדן
bottom of page