ותטע בין כל בני המשפחה אהבה. שיהיו תמיד בריאים ושמחים ומתפוצצים מהרגשת האחווה והיחד והאהבה הדדית