ומה אנחנו יכולים להגיד על דורנו? שציניקן עייף ויבש כמוהו לא נברא – וגם "בלונדון לא מחכים לו"