אנחנו הסתדרנו יפה, שיפצנו איזה דירה ישנה שאנחנו שוכרים, אבל אין לי מקום לגדל דברים ומזה אני מצטער.