top of page

התפוח נפל רחוק מהעץ 😀

פעם ישבתי עם חברה בסלון ללמוד לאיזה מבחן, וכל כמה זמן היה בא מישהו לאבא שלי..

(חברותא, תלמיד לייעוץ. סתם שכן לשאלה. או חבר.. כל מיני אנשים) וכל פעם אבא שלי טרח ושאל והביא שתיה חמה /קרה פירות עוגה וכו. חברה שלי ישבה מופעמת מכמה הוא משקיע בכל אחד שבא.


אחרי כמה זמן החברה שלי הסתכלה אליי ואמרה, "לא יכולת ללמוד משהו מאבא שלך על הכנסת אורחים? אפילו תפוח לא הצעת לי..."

שולמית (הורביץ) נחמן
bottom of page