התענגות משיעוריו של הרב אלי

היינו רצות במדרגות כדי לא להפסיד מילה התענגנו מכל מילה של הרב אלי.


אני ממש זוכרת את מה שהוא לימד.


איזה מתיקות עדינות וטוהר הייתה לשניהם.

שרה קטן