התייסרתם, בכיתם, התייאשתם, התעלמתם, התמודדתם, התפללתם... והשתנתם לטובה! גם אני השתנתי.