השיעורים שלו היו סדורים, מרתקים. אני יכולה עכשיו לדקלם את המהלך שלו על הערצב... מדוייק ונכנס ישר ללב