הרהורים של דבי (דינה) באזכרה לאביה שנפטר בל״ג בעומר תשמ״ד - 1983

בס״ד


ל״ג בעומר תשנ״ג (1992)


רציתי לכתוב – לפתוח את הלב, לנקז את הצינורות, לנשום עמוק חלול וצלול, אבל לא הולך לי! נכנסים ויוצאים, מצלצלים ודופקי