הרב אלי מספר על הכנסת אורחים שערך לו תלמידו בן השלוש

לימדתי ילדים קטנים בתלמוד תורה, באחד השיעורים לימדי אותם על הכנסת אורחים של אברהם אבינו.