הרב אלי מספר על ביקור חולים שעשה עם תלמידיו בני חמש

כשלימדתי ילדים בני חמש, היה ילד שהיה חסר שלושה ימים ושאלתי את הילדים היכן הוא ואף אחד לא ידע, שאלתי אותם "אתם לא מתעניינים? כבר שלושה ימים הוא לא נמצא!"


בסיום תפילת שחרית, הלכנו כולם לבקר את הילד החולה בביתו. זה היה שמחה וששון, הילדים בגילם לא יודעים עדיין מה זה לבקר חולים, כשהגענו, אמו של הילד החולה מאוד התרגשה ומייד הוציאה סוכריות ומשחקים והילדים התעסקו בסוכריות והמשחקים וכלל לא התייחסו אל החולה.