top of page

הרב אלי השכיל בנועם הליכות ובעומק שכלי והבנה נפשית, להאיר את התורה והאמונה באור יותר אמיתי וחודר

הפגישה הראשונה עם הרב אלי היתה מיוחדת מאוד עבורי. הרב אלי הוא אחד האנשים שהשפיעו הרבה על מהלך חיי. לרב אלי הייתה השפעה על גיבוש רוחני של צוות מלמדים בתלמוד תורה באלון מורה.


הגישה שלו לאמונה הייתה בשבילי חידוש עמוק ומרענן, כי עד הפגישה איתו התייחסתי לדברים קצת מבחוץ. קצת כמצוות אנשים מלומדה. או כדקלום.

דווקא הוא שחזר (כביכול) מהחוץ פנימה, באותם נים, השכיל להחדיר, או לעורר, כוחות פנימיים בנו.


ימי חמישי - שישי בהם היה מגיע כל שבוע לאלון מורה ולן שם, היו לנו עונג רוחני מיוחד.


לרב אלי ודינה היתה הארת פנים מיוחדת.


אברהם רקנטי

Comments


bottom of page