הצלילה העמוקה של הרב אלי, יחד עם כישורי המשחק שלו... משהו לא מהעולם הזה

למדתי אצל שניהם. הרב אלי לימד אותנו תורה. ככה. בפשטות. אבל כל שיעור, צללנו לעומק שלא היה לי מושג שבכלל קיים. הוא היה שחקן, השתמש בקול שלו, ובהבעות הפנים וכל שיעור היה מופע של לימוד על התורה הקדושה. משהו באמת לא מהעולם