המכונת תפירה של דינה, חסד, אהבה ונתינה

כחניכה של נחמה ביליתי שעות על גבי שעות בביתם של הרב אלי ודינה


תמיד אלי ודינה היו ברקע אוהבים מתעניינים ותמיד עם מלא אנשים סביבם שבאים גם לקבל חיזוקים חיבוקים ונחמה...