top of page

המורה דינה נעה עם המוסיקה והעבירה לנו תחושת יראה, התרוממות ואהבה

כמה שבועות לפני יום כיפור המורה דינה הזמינה את כל הכיתה לדירה שלהם ל'הפתעה מוסיקלית'.

ישבנו בסלון ובלי דיבורים מקדימים הדליקה את "ונתנה תוקף" בביצוע חזני מרטיט. המורה דינה ישבה והתרגשה, נעה עם המוסיקה והצליחה להעביר לנו תחושת יראה והתרוממות.. ואהבה.


תמיד אהבה. היא חיה כל רגע כזה בשיא העוצמה, עדינות ואהבה.


ואני היום, כאמא, חוזרת לרגע הזה פעם אחר פעם כשאני שומעת שיר מרגש ומשתדלת לעצור ולהעביר לילדים שלי עוצמה ואהבה דרך המוסיקה.

יהי זכרם ברוך.


אלישבע בלוםComments


bottom of page