המורה דינה נעה עם המוסיקה והעבירה לנו תחושת יראה, התרוממות ואהבה

כמה שבועות לפני יום כיפור המורה דינה הזמינה את כל הכיתה לדירה שלהם ל'הפתעה מוסיקלית'.

ישבנו בסלון ובלי דיבורים מקדימים הדליקה את