top of page

הצ׳ופר שהמורה דינה חילקה בסוף יב׳

המורה דינה, מורה שהשאירה בי חותם. אי אפשר לקמט במילים את החותם שנשאר בלב.

הסבלנות, האמונה, המאור פנים שהייתה בה, הגישה החינוכית המיוחדת שלה, הכבוד לכל תהליך, והראיה החיובית שהייתה בה, פתיחות והדוגמאות שהייתה נותנת מחייה.


מורתי היקרה דינה שהיא לי סמל ודוגמא ליוותה אותי לחופה

לימדה אותי אמונה ומידות.

העוצמה שבשקט ובענווה

היכולת לראות כל דבר בעין טובה

השירה וחיבור הפנימי לעצמי.


הזיכרון לא מרפה ואת איתנו עם החותם והאור שהשארת לנו ..


זכיתי והיא הדריכה אותי, וליוותה אותי לחתונה.


יש לי מזכרת ממנה שמלווה אותי, כצוואה שלה, צ׳ופר שהמורה דינה חילקה בסוף יב.

תמונה ופסוק שמאירים את חיי


נהורה (צדוק) מאושרbottom of page