הייתי מזיזה את כל הרצונות שלי לצד והייתי אומרת לעצמי אחד, שתיים, שלוש ארבע, חמש... אני אקבל 100