הייתי כל כך סוערת שבת אחת ועליתי ברגל מהבית בחברון, ללא הודעה מראש לשתף את המורה דינה את אשר על ליבי