הייתה בנו קרבת נשמות מיוחדת של מי שעשו את דרכם כבוחרים כמהים ממקומות רחוקים, אל קדושתה של התורה